+48 000 002 550 admin@ospzodyn.pl

Nasze człowieczeństwo jest określane tym jak żegnamy swoich zmarłych.

Od tysięcy lat temat pożegnania zmarłych jest niezwykle ważny dla człowieka. Można by pokusić się wręcz o stwierdzenie, że jest to to co odróżnia nas od zwierząt, gdyż one w dziewięćdziesięciu paru procentach kończą swój żywot jako posiłek dla kogoś następnego w łańcuchu pokarmowym. My doczesne resztki naszych drogich bliskich spopielamy, chowamy do krypty, lub oddajemy bezpośrednio Matce Ziemi. Jednakże pewna zasada jest wspólna dla niemal wszystkich cywilizacji we wszystkich stronach świata i wszystkich wiekach: należy oddać im należny szacunek i nie zostawić na pastwę dzikich zwierząt.

transport zwlok do kaplicy

W starożytnym Egipcie

Ze wszystkich znanych nam obrzędów pogrzebowych najbardziej  skomplikowane i niesamowite były na pewno egipskie. Według wierzeń bowiem tego ludu, by dusza mogła przetrwać w zaświatach, potrzebne było by ciało zachowane było również na wieczność. Opanowali więc sztukę konserwowania zwłok, zwaną mumifikacją. Polegała ona przede wszystkim na osuszeniu ciała, pozbawieniu go wnętrzności i mózgu. Obrzędy związane z tym trwały około miesiąca, a potem owinięte odpowiednio nasączonymi bandażami zwłoki składano w specjalnym sarkofagu. Bardzo często też dawano zmarłemu do grobu rzeczy, których używałby za życia.

Czasy Chrystusa

Dość słabo znamy obrzędy pogrzebowe ludności żydowskiej na przełomie starej i nowej ery, a były one również dość skomplikowane i przyświecał im cel jak najdłuższego zachowania szczątków. Zaraz po śmierci składano wtedy (owinięte w całun i odpowiednio namaszczone olejkami) zwłoki do wykutego w skale grobu, gdzie pozostawały około roku. Po tym czasie wysuszone przez tamtejszy klimat zwłoki były ponownie wyjmowane i składane w kamiennej trumnie o wymiarach średnio 50-75 x 30-50 x 24-40 cm, zwanych ossuariami. Docelowe grobowce wyposażone były w odpowiednie nisze do ustawiania tychże ossuariów.

Dawni Słowianie

Niemal wszystkie ludy zamieszkujące ziemie polskie przed przyjściem chrześcijaństwa swoje zwłoki paliły. Popioły składane były w specjalnych popielnicach lub bezpośrednio do ziemi. Zdarzały się również pochówki. Najstarszy grób na naszej ziemi liczy ponad 27 tysięcy lat. Znajdują się w nim zwłoki dziecka, któremu na ostatnią drogę oddano naszyjnik zrobiony dla osoby dorosłej.

Czasy dzisiejsze

U nas jeszcze całkiem niedawno wszystkimi pracami i obrzędami zajmowali się najbliżsi. Obecnie w tym celu zatrudnia się firmę świadczącą usługi pogrzebowe. Jest to doskonałe rozwiązanie, gdyż odciąża pogrążoną w żalu rodzinę, a ponadto ludzie tam zatrudnieni są zazwyczaj doskonale przygotowani i obeznani w zwyczajach, obrzędach itp. Z praktycznych przyczyn (ograniczone kurczące się miejsce w nekropoliach)  coraz częściej zwłoki są spopielane. Ważne jednak pozostaje, by rodzina i przyjaciele mogli należycie i godnie pożegnać się ze zmarłym.

Partnerzy